31
یکشنبه 12 بهمن 1399
شماره 8149
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فوت و فن پژوهشگری در گفت و گو با عضو بنیاد ملی نخبگان

از ایده تا اختراع در پژوهش‌سراهای محلی

آنچه در مدارس به بچه‌ها آموزش داده می‌شود، بیشتر درس‌هایی از پیش تعیین‌شده و حفظیات است و کمتر خلاقیت و نوآوری. «نرگس احمدآقایی» اما کلاس دیگری برای بچه‌ها دارد.