29
یکشنبه 12 بهمن 1399
شماره 8149
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پایان مرمت اساسی موزه هنرهای معاصر

درهای هنر جهان به سوی تهران باز شد

«موزه هنرهای معاصر تهران به دلیل تعمیرات گسترده تا آخر تابستان تعطیل است.