کمتر می‌خریم اما دوبرابر پول می‌دهیم

مشاهدات و برآوردها نشان می‌دهد برای خریدهای متوسط نمی‌توان با زیر 80هزار تومان به میوه‌فروشی، با زیر 100هزار تومان به سوپرمارکت و با زیر 800هزار تومان به قصابی رفت
سال99، سال گرانی مواد غذایی بود. نیازی نیست حتما گزارش‌های مرکز آمار یا سایت‌ها و خبرگزاری‌های اقتصادی را خوانده باشید تا بدانید شرایط چگونه است.