منطق، امکان درست اندیشیدن است

گفت‌وگو با مترجم کتاب کلاسیک «منطق یا فن اندیشیدن»
وقتی زندگی با انواع و اقسام مشکلات همراه باشد، منطقی اندیشیدن دشوارتر از همیشه است و حالا که یکی از دشوارترین مقاطع زندگی بشری را از سرمی‌گذرانیم، بیشتر از همیشه به آشنایی اصولی با منطق نیاز داریم.