خانه فرانسوی‌ها در قلب تهران

خیابان نوفل لوشاتو در مرکز شهر تهران؛ فیلیپ تیه‌بو، سفیر فرانسه در ایران هفته اول آذرماه، در طبقه دوم اقامتگاه شخصی سفرای فرانسه در عمارت تاریخی این سفارتخانه در حال انتخاب سبک و رنگ لباس خود برای نشستن مقابل خبرنگار و دوربین روزنامه همشهری است. 166سال قبل، درست در سال1854 که جنگ روسیه تزاری و دولت عثمانی بر سر مالکیت شبه‌جزیره کریمه در دریای سیاه بالا گرفت، فرانسه و بریتانیا که جنگ‌های صدساله با یکدیگر را پشت سر گذاشته بودند، جانب عثمانی را گرفتند و به روسیه تزاری که ناوگان دریایی عثمانی را بدون توجه به‌نظرات آن دو کشور در دریای سیاه نابود کرد، اعلان جنگ دادند. جنگ خونبار کریمه آغاز شد، اما پیروز این میدان، یک‌سال بعد دولت عثمانی و اتحاد فرانسه و بریتانیا بود.