36
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ماجرای شکل‌گیری شمیران‌نو به روایت یکی از ریش سفیدان محله

عاقبت زمین‌های ۷ برادران

شمیران‌نو یکی از محله‌های شمال شرق تهران است که به برکت همسایگی با تپه‌های سرسبز شیان و لویزان آب و هوای مطبوعی دارد.