30
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
معاون اجتماعی کلانتری تهرانپارس درباره علل افزایش پرونده‌های نزاع و درگیری می‌گوید

آغاز ماجرا؛ ناآگاهی از حقوق شهروندی

این روزها در لا به لای اخبار تلخ و تکان‌دهنده کرونایی، به نظر می‌رسد خبرهای نزاع و درگیری‌ بین شهروندان بر سر موضوعات روزمره بیشتر از گذشته به گوش می‌رسد و این شبهه را به وجود آورده که طغیان کرونا نه تنها جسم و جانمان را تهدید می‌کند، بلکه اعصاب و روانمان را هم نشانه گرفته و تاب‌آوری‌مان در مراودات و ملاحظات اجتماعی را کاهش داده است.