31
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
زیباسازی کوچه نورایی در خیابان سبلان شمالی غبارکهنگی را زدوده است

به کوچه رنگی ما خوش آمدید

شهروندانی از نقاط مختلف منطقه برای گرفتن عکس یادگاری به کوچه نورایی می‌آیند
یکی از اقداماتی که مدیریت شهری برای ایجاد جلوه‌های بصری در شهر بر آن تأکید دارد، استفاده از رنگ در شهر است.