03
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دوبله و سوبله

سال‌ها زندگی در هر شهری، عادت‌های مردم آن شهر را به شما آموزش می‌دهد.
خبر
​​​​​​​«پیشگیری بهتر از درمان است»؛ عبارتی که دیده و شنیده‌ایم و در گذر زمان به یک اصل زندگی تبدیل شده است و مردم به این باور رسیده‌اند که اقدامات پیشگیرانه در هر شرایطی بهتر و مطلوب‌تر است.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در گفت‌وگو با همشهری ابعاد بودجه سال آینده را تشریح کرد

مردم و‌محله‌ها، محور بودجه تهران1400

لایحه بودجه سال‌آینده پایتخت، اجتماعی‌تر و با محورحمایت از اقشار ضعیف، افزایش‌شادابی‌شهر و استقبال از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تدوین شده است
گزارش
«مردم و محله‌ها»؛ 2سالی می‌شود که رویکرد تنظیم بودجه شهرداری تهران حول این دو محور است.