28
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای یک طرح، امیدهای تازه‌ای در دل اجاره نشین‌های منطقه 15 ایجاد کرده است

نور امید در دل مستاجران درمانده

​​​​​​​ اجرای طرح«مستاجران خدا» در محله‌های منطقه 15 این روزها مورد توجه بسیاری از شهروندان به‌ویژه افرادی که در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند قرار گرفته است.