34
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای طرح «مدرسه آماده»  تمرینی برای کاهش تلفات در هنگام بحران‌ها

تاب‌آوری مدارس چقدر است؟

حادثه خبر نمی‌کند و باید برای مواجهه با حوادث، هر لحظه و هر زمان آمادگی لازم را داشته باشیم.