40
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کوی کالاد، محله قدیمی در منطقه ۴ است که هنوز اصالت خود را حفظ کرده و از زیبایی چشمنواز برخوردار است.
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثر پژوهشی با عنوان«جامعه‌شناسی معماری شهر تهران» به قلم سارا کریمی، روایت تطبیقی از معماری دو مسجد در این شهر است.

آغاز هرس درختان منطقه 13

عملیات هرس درختان در منطقه۱۳ آغاز شده‌است.