123
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
منطقه ۱۴ در بین مناطق شرقی تهران بیشترین آمار تصادفات موتورسیکلت را به خود اختصاص داده است

دوچرخ‌های پرحادثه

موتورسیکلت، از آن وسایل نقلیه رایج در برخی شهرها از جمله تهران است که طرفداران زیادی دارد.