38
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با نویسنده هم‌محله‌ای که ۸۰ کتاب در کارنامه‌اش دیده می‌شود

کتاب محبوبم نامه‌ای به خداست

نویسنده گمنامی است، اما قلم پرتوانی دارد. اهل هیاهو نیست. برای همین کمتر کسی از توانمندی‌های او خبر دارد. از اهالی محله صاحب‌الزمانعج است و سال زیادی از عمر خود را برای جهاد فرهنگی سپری کرده است.