10
سه شنبه 18 آذر 1399
شماره 8105
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ضعف عملکرد گروه‌های داوطلب در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

یادداشت
آسیب‌های اجتماعی دو مرحله دارد، یکی مداخلات کاهش آسیب‌هاست که در حوزه درمان و بازتوانی و کمک به افراد آسیب‌دیده اقدام می‌کند.
همشهری از جزئیات برگزاری امتحانات مدارس گزارش می‌دهد

امتحانات دانش‌آموزی در دوراهی تصمیم‌گیری

2سناریو برای برگزاری امتحانات دانش‌آموزی وجود دارد که بسته به وضعیت کرونا در شهرها درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود
گزارش
14روز مانده به آغاز امتحانات ترم اول مدارس، پرسش اصلی معلمان، مدیران مدارس، دانش‌آموزان و خانواده آنها این است که بالاخره امتحانات این فصل حضوری برگزاری می‌شود یا مجازی؟