پایان یک دوران طلایی

نمایشگاه شاهکارهای نگارگری ایران در موزه هنرهای معاصر
15اسفند‎‌‎ماه سال 1383بود که نمایشگاه شاهکارهای نگارگری ایران در موزه هنرهای معاصر افتتاح شد اما همین نمایشگاه در تمامی 6‌ماه نخست سال 1384هم در این موزه برپا بود و چندبار تمدید و تا پیش از نمایشگاه بحث‎‌‎برانگیز جنبش هنر مدرن، به یکی از موفق‎‌‎ترین نمایشگاه‎‌‎های این موزه تبدیل شد.