35
سه شنبه 30 دی 1399
شماره 8139
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
جست‌و‌جو در تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری محله‌ هاشم‌آباد

هاشم امیرالدوله که بود؟

یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های منطقه 15 محله هاشم‌آباد است. این محله از شمال به خیابان خاوران، از جنوب به بزرگراه بعثت، از شرق به میدان بسیج و از غرب به بزرگراه امام رضاع منتهی می‌شود.