10‌درصد کل زباله تهران در منطقه 4

منطقه 4 وسعت زیادی دارد. از این‌رو می‌توان گفت حجم زباله‌ای که در آن تولید می‌شود نسبت به دیگر مناطق شهر تهران بیشتر است.