31
سه شنبه 30 دی 1399
شماره 8139
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای پروژه ای جدید در شمال شرق تهران

خیابان شهید آیت«خیابان کامل» می‌شود

چندی پیش مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل‌ونقل و ترافیک تهران از آغاز اجرای طرح «خیابان کامل» در مناطق مختلف شهرداری خبر داد.