30
سه شنبه 30 دی 1399
شماره 8139
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هنرمند خوشنویس هم‌محله‌ای تاکنون ۳۰۰ هنرجوی ممتاز تربیت کرده است

مشق زیبایی

چه خوش می‌نویسد استاد خوشنویس، رقص قلمش روی کاغذ چه هیاهویی در دل برپا می‌کند.