افتتاح نیمه‌تمام

فرودگاه بین‎‌‎المللی امام‌ره در روز افتتاح با حضور نیرو‎‌‎های نظامی تعطیل شد
روز 26اردیبهشت 1383فاز نخست از فرودگاه امام خمینی ‌ره با حضور وزیر راه‌و‌ترابری و مقامات داخلی و خارجی افتتاح شد اما مراسم افتتاح فرودگاه بین‎‌‎المللی پایتخت با حضور نیرو‎‌‎های نظامی برهم خورد.