میان ماندن و رفتن

بازگشایی تماشاخانه‌ها با استقبال گروه‌ها ی نمایشی روبرو شده است
10روز بعد از اعلام بازگشایی مجدد سالن‌های نمایشی و نزدیک شدن به روزهای برگزاری سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر، تنها 2یا 3سالن‌ نمایشی ترجیح دادند که اجراهای خود را از سر بگیرند؛ فعالیتی که به عقیده صاحبان تماشاخانه‌ها یک ریسک است و اجراهایی که کارگردانان معتقدند در این زمان کم ممکن است بازخورد امیدوار‌کننده‌ای نداشته باشد، اما چاره‌ای جز پذیرفتنش نیست.