10
سه شنبه 30 دی 1399
شماره 8139
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

در سوگ یک روزنامه‌نگار

به یاد شیده لالمی روزنامه‌نگار باسابقه‌ای که از میان ما رفت
جامعه مطبوعات ایران از روز یکشنبه سوگوار از دست دادن یکی از همکاران‌ حرفه‌ای خود است. شیده لالمی، دبیر پرتلاش حوزه اجتماعی روزنامه همشهری، بعد از ظهر روز شنبه، در حادثه‌ای غیرمنتظره جانش را از دست داد و برای همیشه از میان ما رفت.