با تبلیغات چه کنیم؟

یکی از وظایف شهرداری‌ها- در تمام دنیا- جمع‌آوری زباله‌های شهری است که هرچه مشارکت مردم در آن کمتر باشد، پرهزینه‌تر و سخت‌تر می‌شود. طبیعتا بهتر است کاندیداهای شورای شهر و شهرداری درباره جمع‌آوری، بازیافت، دفن، امحا و... زباله‌ها برنامه مشخصی داشته باشند؛ اما متأسفانه تاکنون دیده نشده که چنین باشد. گواه این مدعا چیست؟