34
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
شماره 8222
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چرا منطقه ۴ رتبه اول تصادفات منجر به فوت در شهر تهران را به خود اختصاص داده است

خطر در بزرگراه‌

منطقه ۴ با ۱۲‌درصد فوتی‌های تصادفی در سال ۹۹، رتبه اول تصادفات منجر به فوت را در بین مناطق ۲۲‌گانه پایتخت به خود اختصاص داده است.