سقف تأیید صلاحیت نداریم

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت شده انتخابات ریاست‌جمهوری را تکذیب کرد.