38
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
شماره 8222
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چطور مرگ دردناک یک جوان هم‌محله‌ای با تصمیم انسانی والدینش زندگی دوباره‌ای به جمعی از بیماران نیازمند اهدای عضو بخشید

امیرحسین برای ما زنده است

پارچه نوشته‌هایی با محتوای پیام تسلیت بر تارک خانه شماره ۷۱ در انتهای خیابان ۱۲۰دیده می‌شود و تصاویر «امیرحسین اکبری» جوان ناکام توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کند.