25
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
شماره 8222
صفحه 1 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کاظم‌آباد محله‌ای در شمال شرق تهران و در همسایگی محله‌های مهران، مبارک‌آباد و مجیدیه است.
در مناطق جنوبی شهر تهران استعدادهای ورزشی بسیاری وجود دارند که رسیدن به مقام قهرمانی در رشته مورد علاقه آنها رویای کودکی‌شان بوده و همچنان با آنهاست.
استقبال سالمندان از طرحی که با همکاری شهرداری منطقه۱۳ و مرکز بهداشت شرق اجرا شده‌است

نخستین مرکز واکسیناسیون خودرویی کرونا اینجاست

نخستین مرکز واکسیناسیون خودرویی ویروس منحوس کرونا در پایتخت، هفته گذشته به میزبانی سیزدهمین تکه شهر در بوستان جنگلی سرخه‌حصار فعالیتش را آغاز کرد.