28
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
شماره 8222
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کشاورزی در شرق تهران با تغییر کاربری باغ‌ها رو به نابودی می‌رود

باغ‌های سرخه‌حصار آتلیه عروس و داماد شده

بسیاری از عروس و دامادها با حذف مراسم به تهیه عکس عروسی در باغ‌تالارها بسنده می‌کنند
افزایش روزافزون امکانات رفاهی در شهر، اتفاقی است نیک که در چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم.