32
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
شماره 8222
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تعدادی از پروژه‌های زیست‌محیطی و خدمات شهری منطقه ۱۳ این روزها مراحل تکمیل را طی می‌کند

از ساخت نیروگاه خورشیدی تا بوستان دوستدار کودک

این روزها اجرای طرح‌های متعددی در سیزدهمین تکه پایتخت آغاز شده که با تکمیل آنها بخش مهمی از خواسته‌های شهروندان این محدوده محقق می‌شود.