جنگ غزه به روایت اقتصاد

پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در غزه پس از پایان جنگ به 79درصد و نسبت جمعیت زیر خط فقر در این منطقه به 85درصد افزایش یابد
اقتصاد و معیشت مردم همواره سهم اندکی از روایت‌های رسانه‌ای در جنگ‌ها داشته است. اخبار فوری و حساسیت‌برانگیز حملات نظامی آنقدر برای سرخط خبرها جذاب است که مجال چندانی برای بررسی پیامدهای اقتصادی و معیشتی بحران‌های نظامی بر زندگی مردم باقی نمی‌گذارد؛ پیامدهایی که شاید تا سال‌ها پس از پایان جنگ، مردم رنج‌دیده را رها نکند.