تدوین فرهنگ همدان در قاب دانشنامه

تدوین بیش از 300 جلد کتاب در افق دانشنامه استان همدان دیده شده است
«دانش‌نامه‌ استان همدان» مجموعه‌ای از مدخل‌ها و عناوین گوناگون با قدر جامع «همدان» است که به قلم پژوهشگران و متخصصان به نگارش درآمده و در آن نسبت به موضوع مورد تحقیق، بر تحقیق میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای تکیه شده است.