09
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
شماره 8222
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران وابسته به شورای جهانی موزه‌ها که به‌دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری است با ارسال فایل صوتی به روزنامه همشهری بیانیه ایکوم ایران را به مناسبت 28فروردین‌ماه «روز جهانی موزه‌ها»، از تخت بیمارستان قرائت کرد.

انقراض در انتظار فوک‌های خزر

حیات وحش
روسیه از یک‌سال قبل پذیرفت که گونه فوک خزری را در کتاب سرخ گونه‌های درمعرض خطر انقراض خود قرار دهد و شکار قانونی سالانه 5 تا 6 هزار فوک خزری را متوقف و غیرقانونی اعلام کند.