03
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
شماره 8222
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

موفقیت حکمرانی ملی با تشکیل حکومت‌های محلی قوی

میزگرد مجازی
انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها اواخر خرداد برگزار می‌شود.
شهردار تهران در نشست‌ خبری همراه با معاونان‌ مالی و امور اقتصادی و برنامه‌ریزی و منابع انسانی تاکید کرد

اطلاعات شهرداری در دسترس شهروندان

پیروز حناچی: قبلا حتی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی هم به اطلاعات شهرداری دسترسی نداشت
نشست خبری
دومین نشست‌خبری شهردارتهران در اردیبهشت ماه، روزگذشته برگزار شد.