09
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
شماره 8223
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کشاورزان بوکانی به کمک پروژه حفاظت از میش‌مرغ آمدند تا نسل این گونه در معرض انقراض در ایران، دوباره احیا‌ شود. آنها بخشی از محصول گندم خود را با هدف حفاظت از گونه میش‌مرغ، دیرتر از موعد برداشت می‌کنند تا این گونه امکان تغذیه داشته باشد.
هفته میراث فرهنگی با روز جهانی موزه‌ها و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان پس از 40سال و با حضور وزیر میراث‌فرهنگی و معاونان او در غیاب رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران ایکوم وابسته به شورای جهانی موزه‌ها که به‌دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری است، آغاز و از موزه‌دارهای برتر کشور تقدیر شد.

۵ استان کشور در وضعیت قرمز حریق جنگل‌

جنگل
5 استان کشور در شرایط بحرانی وقوع حریق جنگلی هستند. در پی گزارش 4اردیبهشت همشهری از جنگل‌های 7استان بحرانی در برابر آتش، سازمان جنگل‌ها اعلام کرد از این موارد، 5استان در بالاترین ریسک آتش هستند و نقشه‌های احتمال وقوع حریق نیز در اختیار استان‌های قرمز قرار گرفته است. سازمان جنگل‌ها اعلام کرد که طی سال گذشته ۲۱هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی ایران درگیر حریق شده‌اند.