سه‌گانه کمبودها؛ گرانی گوشت و مرغ در راه است

خشکسالی و کمبود علوفه، کاهش واردات و افزایش قیمت نهاده‌های دامی، کشتار دام مولد و افت جوجه‌ریزی، بازار گوشت و مرغ را در نیمه دوم امسال در وضعیت هشدار قرار خواهد داد
سناریوی کمبود و گرانی گوشت و مرغ یک‌بار دیگر با تشدید خشکسالی، کمبود و گرانی علوفه و کاهش عرضه و گرانی نهاده‌های دام و طیور در حال تکرار است؛ تولید‌کنندگان نسبت به‌احتمال افت شدید تولید و گرانی این اقلام تا نیمه دوم امسال هشدار می‌دهند.