32
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
شماره 8223
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی در محله دولتخواه جنوبی و شهرک گلسار در حال اجراست

حال خوب با همسایه های خوب

در گذر سال‌ها با افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران، خانه‌های کلنگی و حیاط‌دار جای خود را به ساختمان‌ها و آپارتمان‌های سربه فلک کشیده داده‌اند.