31
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
شماره 8223
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مربی بانوان شهر ری و داور بین‌المللی کاراته قهرمانان زیادی به جامعه ورزش معرفی کرده است

در کنار شاگردان تا سکوی قهرمانی

همیشه سعی می‌کرد به شاگردانش بیاموزد که «اخلاق» الفبا و روح ورزش کاراته است و اگر به اصول اخلاقی پایبند نباشند، یک کاراته‌کای واقعی نخواهند شد.