07
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
شماره 8223
سیاست
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
توکلی در گفت و گو با همشهری:

شورای نگهبان در روش خود تجدیدنظر کند

گفت و گو
احمد توکلی، جزو سیاستمداران کهنه‌کار و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی که سال‌ها سابقه فعالیت در مجلس را در کارنامه فعالیت‌های سیاسی خود دارد، به عملکرد مجلس فعلی نمره قبولی نمی‌دهد و درباره قرارداد 25ساله ایران و چین معتقد است که با توجه به منافع ملی، باید مفاد این قرارداد پوشیده بماند؛ چراکه دیگر سرمایه‌گذاران به‌اصطلاح دست ما را نخوانند.