40
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
شماره 8223
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خانه باغ ملک یکی از آثار به‌جا مانده تاریخی در ری است. این خانه که به دوره قاجار منسوب است، به سفارش حاج حسین ملک و توسط میرزاحسین خان، از معماران بنام خراسانی، ساخته شد و روزگاری محل افرادی بوده است که برای زیارت صحن و سرای حضرت عبدالعظیمع به شهرری می‌آمدند.

بفرما ریحان و نعنای تازه

پیش از آنکه ساختمان‌‌های بلند قامت سنگی وسیمانی، تهران را تمام و کمال تصاحب کنند درجنوب پایتخت زمین‌‌های سبزی‌کاری پربرکت و حاصلخیز فراوانی وجود داشت.