ما وخیام نیشابوری

۲۸ اردیبهشت در تقویم، روزبزرگداشت خیام نیشابوری است که شهرتی عالمگیر دارد. بهانه این بزرگداشت فرصت خوبی است برای ارزیابی و بررسی کارنامه خیام‌پژوهی در سال گذشته و نگاهی به آثاری که در یک سال گذشته درباره زندگی و آثار واندیشه‌های خیام منتشر شده است.