03
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
شماره 8223
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پل‌های عابرپیاده پایتخت امن می‌شوند

اعضای شورای شهر تهران دیروز،‌ طرح الزام شهرداری به عبور ایمن شهروندان از پل‌های عابرپیاده را تصویب کردند
شورا
طرح «الزام شهرداری تهران به ایمن‌سازی‌ عبور شهروندان از پل‌های عابرپیاده» در جلسه دیروز پارلمان شهری تصویب و شهرداری ملزم شد در اسرع‌وقت مواردی را که منجر به ناایمنی این گذرگاه‌ها می‌شود، شناسایی و با رفع آنها پل‌های عابرپیاده را برای عبور و مرور شهروندان ایمن کند.

باغچه‌های محلی با مشارکت همسایه‌ها

شهرداری با هدف افزایش نشاط اجتماعی، مشارکت شهروندی و توسعه ارتباطات همسایگی، فضاهای کوچک رهاشده در محله‌ها را با همکاری مردم تبدیل به پاتوق محلی یا مزارع خانوادگی می‌کند
به‌طور حتم شما هم دیده‌اید که زمین‌های خشک و بایر با منظره‌ای نه چندان خوشایند با احوال شهر، احاطه شده در میان دیوارهای 2ساختمان بلند، پشت دیوارهای بلند شهرک‌های جدید یا بین ساختمان‌های تجاری نورپردازی شده به حال خود رها شده‌‌اند؛ فضاهایی که هیچ‌گونه کارکردی ندارد و عنوان «بی‌دفاع» را گرفته‌اند.