فصل جدید خاورمیانه

هنگامی که انقلاب‌های بهار عربی در سال‌های 2010و 2011شعله‌ور شد همگان دریافتند که اراده‌ای جدی نزد ملت‌های عرب برای رهایی از نظام‌های فاسد و مستبد شکل گرفته است؛ نظام‌هایی که برای مدتی طولانی بر جهان عرب حاکم بوده‌اند، اما این موج انقلابی در ادامه مسیر خود شکست خورده و در مقابل نیروهای داخلی و خارجی که مخالف آن بودند ناچار به عقب نشینی شد.