10
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
شماره 8223
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت همشهری از طرح وزارت بهداشت برای ارائه خدمات مشاوره به مادران باردار که به مرور زمان، شکلی گران قیمت و لاکچری به‌خود گرفته است

ماماهای همراه خصوصی

گزارش
تابلوی خوش‌رنگ و لعابی سر‌در یکی از مراکز مشاوره و مامایی خیابان مطهری خودنمایی می‌کند. تابلوهای تبلیغاتی مرکز مشاوره و مامایی تا طبقه ششم روی دیوارها نصب شده‌اند. چند خانم باردار روی مبل‌های لوکس سبک ویکتوریایی که با پرده‌ها هماهنگ‌شده، لم داده‌اند.