34
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
شماره 8223
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نوآوری‌های این نخبه اهل ری تحسین مسئولان را برانگیخته، حمایت‌شان را اما نه

به ذهن‌های خلاق فرصت رشد دهیم

سال‌ها پس از شروع زندگی مشترک و دقیقاً وسط مسئولیت‌های رنگارنگش ایده «نصب زاپاس کشویی در خودرو سواری» ذهنش را به خود مشغول کرد و روزها و شب‌های بسیاری را به پیگیری آن گذراند.