09
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

لزوم تأسیس گارد حفاظت از جانوران اهلی

یادداشت
حیوانات پیوسته در زندگی انسان‌ها نقش داشته‌اند. این نقش به فرم‌های گوناگون در زندگی ملت‌ها نمایان است.
ویژه
آلودگی هوا قصد رفتن از شهرهای کشور را ندارد و این وضع تا نیمه آبان تمدید خواهد شد.

«سبزشویی» در حیات‌وحش

باغ‌های پرندگان، مشتری‌پرندگان زنده زیستگاه‌های متنوع کشور شده‌اند
حیات ‌وحش
قاچاق حیات‌وحش در ایران رونق بسیاری دارد. دلالان بازار حیات‌وحش از سراسر کشور گونه‌های مختلفی جمع‌آوری می‌کنند و به قیمت‌های گزاف پس از چنددست دلالی به‌دست مشتریان داخلی و خارجی خود می‌رسانند.