32
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
حاج محمد اشکی روایت‌های جذابیاز گرمابه‌های شرق تهران دارد

ماجرای آبگوشت خوری با پهلوان تختی در حمام

قدیم‌ها که در خانه‌ها لوله‌کشی آب گرم نبود، اهل خانه حداقل هفته‌ای یکبار بقچه حمام می‌بستند و به گرمابه محله می‌رفتند و بعد از یکی دو ساعت با لُپ‌های گُلی راهی خانه می‌شدند.