12
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از آخرین وضعیت تولید واکسنی که ممکن است جهان را نجات بدهد

واکسن کرونا خیلی دور، خیلی نزدیک

تحقیقات و آزمایش‌های جهانی برای ساخت واکسن بیماری کووید0 ۱۹ ادامه دارد، اما بسیاری از کشورها نگران دسترسی پیدا نکردن به این نوشداروی احتمالی با ملی‌گرایی و منفعت‌طلبی کشورهای تولید‌کننده هستند
واکسن کرونا امید مردم جهان برای نجات از بحرانی است که در چندین‌ماه اخیر گریبان دنیا را گرفته است. از نخستین ماه‌های شیوع این ویروس کشنده، تیم‌های بزرگ تحقیقاتی آماده یک ماراتن تمام‌عیار برای ساخت واکسن علیه بیماری کووید-19شدند.