10
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آسیب‌های تحصیل در مدارس خاص

یادداشت
یکی از دغدغه‌هایی که در این سال‌ها ذهن بسیاری از خانواده‌ها را درگیر خود کرده مدرسه محل تحصیل فرزندانشان است.
اجرای محدودیت‌های کرونایی در پایتخت، نخستین روز، با اما و اگرهایی مواجه شد

عقب‌نشینی از محدودیت‌ها در دقیقه90

رئیس‌پلیس اماکن تهران د رگفت‌ و گو با همشهری: به تعدادی از اصناف یک هفته مهلت داده شده است
گزارش
اولین روز اجرای دور تازه محدودیت‌ها در تهران بدون هیچ تغییری نسبت به روزهای گذشته سپری شد.