123
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

قل قل مرگ در قهوه‌خانه‌های زیرزمینی

کیانشهر، یکی از محله‌های منطقه 15 در ناحیه 3 است و در زمینه مشکلات اجتماعی از برخی آسیب‌ها رنج می‌برد. یکی از مشکلاتی که اهالی سال‌هاست با آن مواجه‌اند، فعالیت برخی صنوف به شکل زیرزمینی است.